Nederlandse universiteiten lanceren eerste Studentenkabinet

Geen regeerakkoord voor vier jaar, maar een plan voor de lange termijn, gebaseerd op de wetenschap. Studenten van de Nederlandse universiteiten presenteren – vlak na de verkiezingen en midden in de formatie – een alternatief regeerakkoord. Veertien studenten vormen het eerste Nederlandse Studentenkabinet en vertegenwoordigen elk een eigen ministerspost met een passend plan voor de toekomst van Nederland.

Bron: Radboud Universiteit