Schadevergoeding bij onrechtmatige gegevensverwerking belangrijk voor naleving AVG

Een AVG-overtreding afhandeling via de Autoriteit Persoonsgegevens is vaak nog een hele puzzel. Onderzoeker Tim Walree pleit om ook een civielrechtelijke procedure toegankelijker te maken, zodat mensen makkelijker een schadevergoeding kunnen eisen. 

Bron: Radboud Universiteit