Beeldverbod voor protestanten?

Volgens de protestanten is de beeldrijke rooms-katholieke kerk een vorm van afgoderij. De protestanten uit de zestiende eeuw noemden de katholieken schamper ‘beeldkussers’. Zij beriepen zich daarvoor op het zogenaamde Tweede gebod. Uit onderzoek van predikant Alfred C. Bronswijk (80) blijkt echter dat een zelfstandig beeldverbod niet in de bijbel terug te vinden is. Ook is de voorliefde van katholieken voor beelden volgens Bronswijk een overdrijving. Bronswijk promoveert op 21 september aan de Radboud Universiteit.

Bron: Radboud Universiteit