‘Herstel van zeegrasvelden vraagt om aanpak op grote schaal’

Zeegrassen zijn belangrijk voor de opslag van CO2, ze beschermen onze kustlijnen, zijn de kraamkamers voor verschillende vissoorten en ze bevorderen de mariene biodiversiteit. In de afgelopen eeuw is het wereldwijde oppervlak aan zeegras echter gehalveerd. Herstel van zeegrasvelden is nodig om de kustecosystemen te beschermen. In een nieuwe publicatie in Bioscience pleiten wetenschappers voor het kweken en zaaien van zeegras op grote schaal om de ecosysteemdiensten van zeegras veilig te stellen. Deze nieuwe aanpak is volgens de onderzoekers ook toepasbaar voor andere sleutelsoorten.

Bron: Radboud Universiteit