‘Overweeg herziening grondwetsherzieningsprocedure’

Om de Grondwet te herzien, moet een complexe procedure doorlopen worden. Op een aantal punten bestaan onduidelijkheden en inconsistenties binnen deze procedure. Daarom is een aanpassing van deze procedure nodig, betoogt staatsrechtkundige Toni van Gennip. Hij promoveert op 8 oktober aan de Radboud Universiteit.

Bron: Radboud Universiteit