Radboud Universiteit telt nu bijna 25.000 studenten

Dit collegejaar (2021-2022) studeren in totaal 24.678 studenten (peildatum 1 oktober), een stijging van 2,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Hoewel de Radboud Universiteit geen kwantitatieve groei nastreeft – voor de universiteit is het van belang dat de juiste student op de juiste plek terecht komt –  is in vijf jaar tijd het aantal studenten met 17,7 procent toegenomen en in tien jaar tijd met 31,8 procent.

Bron: Radboud Universiteit