BRAINMODEL-consortium richt zich op precisie-geneeskunde voor hersenaandoeningen

Een team wetenschappers komt met nieuwe onderzoeksmethodes om ontwikkelingsstoornissen in de hersenen beter te kunnen genezen. Onder de naam BRAINMODEL werken zes verschillende kennisinstellingen, waaronder de Radboud Universiteit, samen met maatschappelijke organisaties, beroepsverenigingen en bedrijven aan deze nieuwe methoden op basis van stamcellen.

Bron: Radboud Universiteit