Radboud-wetenschappers betrokken bij WaterLANDS: grootschalig herstelproject voor Europese natte natuur

Het EU Horizon 2020 programma Green Deal heeft 23 miljoen euro toegekend voor een grootschalig herstelproject voor Europese natte natuur.Onderzoekers van de Radboud Universiteit voeren binnen het project een meta-analyse uit om succes- en faalfactoren in eerdere en lopende herstelprojecten voor natte natuurgebieden in kaart te brengen.

Bron: Radboud Universiteit