Steun voor een burgerforum, maar het organiseren ervan kent uitdagingen

Opinieonderzoek van onder andere Carolien van Ham van de Radboud Universiteit (RU) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat een ruime meerderheid het idee van een burgerforum steunt. Wel is er meer ruimte voor op lokaal niveau dan op nationaal niveau.

Bron: Radboud Universiteit