‘Werkgevers kunnen beter pleiten voor langstuderen’

Foto: Puibliek domein

“Werkgevers kunnen beter pleiten voor langstuderen.” Dat schrijft Lisa Westerveld (raadslid GroenLinks) in een opiniestuk op Vrij-Zinnig.nl. “Anders krijgen studenten die moeite hebben met een vak een ‘genadezesje’.”

In het stuk beschrijft Westerveld hoe werkgevers op rendement afrekenen, en daarom de kwaliteit van het onderwijs omlaag gaat. “Instellingen die worden beoordeeld op het aantal studenten dat binnen een bepaalde tijd afstudeert, halen deze norm door minder streng te beoordelen. En daar wordt het onderwijs niet beter van.”

Daarom pleit ze voor de volgende vier punten:

  1. Meer studietijd, zodat de studenten die moeite hebben met een vak geen ‘genadezesje’ krijgen maar de tijd krijgen dit vak opnieuw te doen.
  2. Tijs om buitenschoolse activiteiten te doen, zoals naar het buitenland gaan of bestuurswerk doen. Studenten leren hier belangrijke vaardigheden waar zij later zeker baat bij gaan hebben.
  3. Investeringen in het onderwijs, bijvoorbeeld door het bedrijfsleven.
  4. Hogere collegegelden voor tweede studies afschaffen, omdat het juist door de grote jeugdwerkloosheid wenselijk is dat jongere langer studeren.

Lees het hele artikel hier terug.