Gelderland telt meeste Nederlands hervormden

Foto: Havang

Van alle provincies in Nederland telt Gelderland procentueel gezien de meeste Nederlands hervormden. 12,4 procent van de Gelderlanders behoort tot dit geloof. Dat blijkt uit het rapport ‘Religieuze betrokkenheid van bevolkingsgroepen’ van het CBS.

Het aandeel religieuzen in Nederland is in 2014 opnieuw gedaald, tot 51 procent. Gelderland ligt net boven het gemiddelde, met 53,2 procent gelovigen.

Het aandeel Rooms-Katholieken is het hoogst onder de Gelderse gelovigen: 21,4 procent. 6,8 procent is Protestants. Er zijn bijna net zoveel gereformeerden (4%) als moslims (3,6%). 0,5% is Boeddhist, 0,1% Joods en ook 0,1% Hindoe. 4,3% is van een andere gezindte.

Lees ook: