Provincie wil jagers toestaan ’s nachts vossen te doden

Foto: Rylee Isitt

De provincie Gelderland wil het jagers toestaan om ook ’s nachts vossen te doden. Overdag is het al toegestaan. De Partij van de Dieren, GroenLinks en de SP zijn het hier niet mee eens en hebben vragen gesteld.

De provincie wil op verzoek van de Faunabeheereenheid goedkeuring geven om ‘s nachts met behulp van kunstlicht en geluidsdempers vossen te doden rondom pluimveebedrijven met vrije uitloop, bij weidevogelgebieden en in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Vossen staan op de landelijke vrijstellingslijst en mogen overdag al bejaagd worden.

Preventieve maatregelen

Volgens de Partij van de Dieren spelen andere factoren een grotere rol en kunnen er preventieve maatregelen worden genomen.

Zo zouden bestrijdingsmiddelen als imidacloprid tot gevolg hebben dat er veel minder insecten zijn, dus minder voedsel voor broedende vogels. Het leefmilieu van de weidevogels moet verbeterd worden, vindt de Partij van de Dieren.

Onderzoek?

Ook is het nemen van simpele preventieve maatregelen als het plaatsen van omheiningen of schrikdraad ook effectief. De vos hoeft daarvoor niet gedood te worden.

De drie partijen die vragen hebben gesteld aan Gedeputeerde Staten willen onder meer weten waarom er geen onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd naar de mate en oorzaak van schade door vossen bij pluimveehouderijen en of er diervriendelijke maatregelen worden genomen om de vos tegen te houden.