Informatiebijeenkomst Artsen Zonder Grenzen in Nijmegen

Foto: Brian Soko

Op donderdag 4 juni houdt Artsen zonder Grenzen een informatiebijeenkomst in Nijmegen. Hulpverlener Anna Simon vertelt tijdens deze speciale middag over haar indrukwekkende ervaringen in Sierra Leone tijdens de ebolacrisis. Afgelopen december reisde ze van het Radboudumc af naar West-Afrika, waar ze in een ebolakliniek werkte.

Notaris P. Megens van Ten Berge Notarissen te Nijmegen geeft daarna een presentatie over de huidige wettelijke regels omtrent erven en schenken. De bijeenkomst vindt plaats in de Lindenberg, Ridderstraat 23 te Nijmegen, van 12.45 tot 16.00 uur.

Testament

In Nederland bestaat een groeiende belangstelling voor het opnemen van goede doelen in het testament. Vanwege de bijzondere manier van schenken aan een organisatie die iemand aan het hart ligt en omdat goede doelen vrijgesteld zijn van erfbelasting. Wat wordt nagelaten, komt dus geheel ten goede aan de gekozen organisatie. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt stilgestaan bij vragen die vaak leven bij donateurs, zoals: wanneer heb je een testament nodig, wat is de positie van de langstlevende partner of hoe kan ik een goed doel opnemen in mijn testament?

“Mensen willen Artsen zonder Grenzen in hun testament opnemen omdat zij bijvoorbeeld zelf graag noodhulp hadden willen verlenen, maar nooit invulling aan hun wens hebben kunnen geven, of omdat zij ons werk uitermate waarderen. Met deze bijzondere manier van schenken geven zij een gift voor het leven en maken zij verschil in het leven van anderen’, zegt Frank Theunissen van Artsen zonder Grenzen. ‘Deze giften zijn enorm belangrijk voor het behoud van onze onafhankelijkheid en ons vermogen om onpartijdige hulp te geven. Deze steun stelt ons in staat om hulp te geven dáár waar hulp het hardst nodig is’.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst is mogelijk door contact op te nemen met Frank Theunissen of Fiona Hoogveld van Artsen zonder Grenzen: bijeenkomst@amsterdam.msf.org of 020 520 8949/8056.