Kwaliteit water recreatieplassen Nijmegen ‘uitstekend’

Foto: Havang

In 2014 voldeed vijfennegentig procent van de gecontroleerde zwemlocaties in de Europese Unie aan de minimumnormen voor waterkwaliteit. De kwaliteit van de wateren rondom Nijmegen waren bijna allemaal uitstekend.

Dat zijn de resultaten van het jaarlijkse zwemwaterrapporten van het Europees Milieuagentschap (EMA) en de Europese Commissie, waarin de kwaliteit van het zwemwater in meer dan 21.000 badzones aan de kust en in het binnenland in de EU, Zwitserland en Albanië in 2014 wordt vergeleken.

Als je op de kaart inzoomt op Nijmegen zie je vanzelf dat zowel de Beerendonck, als het Wylerbergmeer als de Mookse plassen een ‘uitstekend’ hebben gekregen van de EMA. Zwemlocatie Walburgen in Gendt is de enige ‘voldoende’ uit de omgeving.


Tijdens het badseizoen nemen de plaatselijke autoriteiten watermonsters in daartoe geselecteerde badzones. Die monsters worden dan onderzocht op de aanwezigheid van twee typen bacteriën die wijzen op vervuiling afkomstig van de riolering of van vee. Vervuild water kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens; wanneer het wordt ingeslikt, kunnen maagproblemen en diarree het gevolg zijn.

Afhankelijk van de hoeveelheid bacteriën die wordt ontdekt, wordt de kwaliteit van het zwemwater als “uitstekend”, “goed”, “aanvaardbaar” of “slecht” aangemerkt. Het EMA stelt dit jaarverslag op aan de hand van gegevens van het voorgaande badseizoen. Het verslag voor dit jaar is dus een compilatie van gegevens die zijn verzameld in de zomer van 2014, en vormt een aanwijzing voor de kwaliteit van het zwemwater die in 2015 wordt verwacht.