Nevengeul stamt uit Romeinse tijd

Foto: Willemijn Hoogveld

De nieuwe nevengeul van de Waal bij Lent heeft Romeinse wortels. Tijdens het graven hebben archeologen die verrassende ontdekking gedaan. Dat meldt De Gelderlander.

Op een diepte van ongeveer 10 meter onder de grond tussen de Waalbrug en de spoorbrug zijn archeologen op een oude waalbedding gestoten. Waar eerst werd aangenomen dat het om een grindbedding uit de ijstijd ging, ontdekten ze stap voor stap dat het om een rivierbedding van tweeduizend jaar oud ging.

In de omgeving van de bedding zijn talloze Romeinse resten aangetroffen, zelfs een houten spant van een bootje. Deze spant is na onderzoek als Romeins gedateerd.

Lees ook: